SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

view:  full / summary

Islam hatare har konvaterat

Posted by Amadou khan on February 6, 2019 at 5:10 PM Comments comments (0)

 

Assalamu Alaykum muslimer

Vänligen läs igenom denna intressant artikel må Allah välsigna denna man som har varit mot Islam en gång i tiden

 

Holländska tidigare anti-islam-MP säger att han blivit en muslim


 

For seven years Joram van Klaveren fought a relentless campaign against Islam CREDIT: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP

 

I sju år slogs Joram van Klaveren i en obeveklig kampanj mot islam. KREDIT: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP

 

Vår utländska personal

 

5 FEBRUAR 2019 • 4:18 PM

 

Följ

 

Förstärkt höger MP som en gång kallade islam "den största sjukdomen som har drabbat vårt land under de senaste hundra åren" har blivit en muslim i en chockomvandling.

 

Joram van Klaveren var en ledamot från 2010 till 2017 för den högra högerpartiet för frihet (PVV) ledd av anti-islam och anti-immigrationsbrandbrand Geert Wilders. Mr van Klaveren föreslog en gång varmt Wilders politik för att förbjuda Koranen och stänga ner moskéerna.

 

Men han har nu sagt att han upptäckte att han hade mer gemensamt med islam än han trodde när han började undersöka en bok som kritiserar religionen, vilket fick honom att helt ändra sin åsikt.

 

Mr van Klaveren sa: "Jag tittade på bibeln på min bokhylla, på bordet fanns böcker om profeten Muhammad.

 

"De tidigare åren hade jag en stor aversion mot islam. När du då måste dra slutsatsen att du hade fel är det inte ett roligt ögonblick. Men när du letade efter Gud kände jag mig alltid en viss oro. Och det försvann långsamt. lite som att komma hem på ett religiöst sätt. "

 

Geert Wilders, höger, har blivit berömd för sin anti-islampolitik. KREDIT: MARTIJN BEEKMAN / ANP / AFP

 

Mr van Klaveren, som växte upp i en reformerad protestantisk familj, sa att han är "mycket ledsen att han bidragit till att ge människor en falsk bild om islam".

 

Han sa att manuskriptet från den islamkritiska boken han ursprungligen planerade att skriva sedan dess har blivit kastad i facket och kommer att ersättas av en bok där han kommer att motsätta sig kritiken av islamens kritik.

 

Mr van Klaveren sa att den analys som han gjorde som en mycket höger MP att de flesta problem i landet och världen kan skyllas på islam var falska.

 

Han sa: "Det var bara partiets frihetspolitik: allt som inte var rätt måste kopplas på ett eller annat sätt till islam."

 

Mr van Klaveren sa att han "inte plötsligt blev en vänster" och att hans omvandling är enbart en personlig religiös sak


 


Hajj

Posted by Amadou khan on July 21, 2017 at 5:05 PM Comments comments (3)


خلاصة أعمال العمرة

الإغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.

لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شائت من الثياب المباحة.

التلبية والإستمرار فيها إلى الطواف.

الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

 صلاة ركعتين خلف المقام.-

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.-

الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء.-

 


Hej kära pilgrimer

här får ni lite information om Pilgrim,detta är första stycket, fortsättningen kommer

sammanfattning av (Umra)

(1) Att duscha ( janaabah) och tar på dig doft på din kropp.

(2) tar på dig( Ihram) dräkt för en man och kvinnor för klä sig täckande.

(3) sedan läsa man( Talbiyah) hela vägen till du kommer fram till (Mecka)

1-lab-bayk-allaahumma labbayk,

2- labbayka laa shareeka laka labbayk,

3- innal-ḥamda wan-ni‛mata laka wal mulk, laa shareeka lak.

översättningen:

Här är jag O Allah, (som svar på ditt samtal), här är jag. Här är jag, Du har ingen partner, här är jag. Ja, all lov, nåd och suveränitet hör till dig. Du har ingen partner. (Här är jag O Gud i Sanningen, här är jag.

(4) vandra rund Heliga (huset) sju gånger med början från den svarta hålet och avslutar på den.

(5) be två( rak'ah) bakom (maqama Ibrahim) platsen.

(6) sedan gå fram och tillbaka mellan (Safa och Marwa) sju gånger. börja från (Safa) och slutar på (Marwa).

(7) sedan Raka håret eller klippa lite för män, för kvinnor räcker med klipning.

Hello dear pilgrims

Here you get some information about Pilgrim, this is the first paragraph, the continuation will come

Summary of (Umra)

(1) To shower (janaabah) and perfume yourself on your body.

(2) takes you (Ihram) for a man

 And women to dress covering.

(3) Then you read (Talbiyah) all the way until you arrive (Mecka)

1-lab-bayk-allaahumma labayk,

2- labbayka laa shareeka laka labbayk,

3- innal-ḥamda wan-ni'mata laka wal mulk, lay shareeka lak..

translation:

Lord I am O Allah, (in response to Your call), here I am. Lord I am, You have no partner, here I am. Indeed all praise, grace and sovereignty belong to You. You have no partner. (Lord I am O God in Truth, here I am.)

(4) walk round the Holy House (house) seven times starting from the black hole and finish it.

(5) pray two (rak'ah) behind (maqama Ibrahim) location.

(6) then go back and forth between (Safa and Marwa) seven times. Start from (Safa) and end on (Marwa).

(7) Then shave your hair or cut a little for men,

 For women enough clipping.


Om Sigarett

Posted by Amadou khan on April 2, 2017 at 4:55 PM Comments comments (0)

 

Hej kära vänner

hoppas ni har haft underbart helg

idag tänkte jag ge er lite råd detta handlar om faran om sigarett rökning

Enligt Gud sigarett klassas som onda handling och du skadar dig, förstör ditt hälsa är till och med Canser framkallande,Gud tillåter oss använda det som är bra för vår liv ,inte det som är dålig, därför säger Allah i koranen kapitel 5 vers nr::5] Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er .

och kapitel 2 vers nr:195 låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Kapitel: [7: vers nr:157] som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem.

så snälla kära rökare sluta skada dig.

mvh

er omtänksam vänn

 

Hello dear friends

hope you had wonderful weekend

today I give you some advice, this is about the dangers of smoking Cigarett

According to God cigarett classed as evil act and injury from ruining your health is even Canser provoking, God allows us to use what is good for our life, not that bad because Allah says in the Holy Quran Chapter 5 Verse No :: 5 ] This day is all good, healthy foods become lawful for you.

 

and Chapter 2, Verse No: 195 Let not your own hands contribute to your destruction. And do good - for God loves those who do good and right.

Chapter: [7: verse NO: 157] which follow the Messenger, the unlearned prophet they find described in their own [writings], in Tora that is with them; and he will commend them what is right and forbid them that which is wrong and explain permissible for them all good and useful things and unlawful all that is evil and harmful, and relieve them of their burdens and solve them from the shackles that have bound them .

so please dear stop smoking to harm you.

Sincerely

s caring frien

 


tanke

Posted by Amadou khan on October 30, 2016 at 3:25 PM Comments comments (0)

Hej igen kära vänner hoppas ni har haft det bra

jag forsätter med er

Tänk om alla hade tänkt likadant,tyckt likadant,känt likadant.då hade det inte funnits någon möjlighet till utveckling,då hade det varit stagnation.

Det är när vi möter andra människor med andra tankar,tyckande,kännande och kunskaper som utveckling kan ske.Då kan vi lära oss något nytt och även ge någon annan en ny tanke.

Dela med dig av dina tankar, de behövs, lyssna till andra och tänk att deras tankar inte är fel om de inte stämmer överens med dina,utan kan vara ett annat sätt att se på saker och ting

mvh

er kompis

 

Hello again, dear friends hope you have enjoyed yourself

I am continuing with you

What if everyone had thought alike, thought alike, known same. then there had been no opportunity for development, then it would have been stagnation.

It is when we meet other people with other ideas, enjoying, feeling and skills development can happen.then we can learn something new and even give someone else a new thought.

Share your thoughts, they are needed, listen to others and think that their thoughts are wrong if they do not match with yours, but may be another way of looking at things.

Sincerely

your friend

 


Tanke

Posted by Amadou khan on October 9, 2016 at 2:15 PM Comments comments (0)

kära vänner här får ni några tankar om hälsan.

vi har lärts oss tidigt att jämföras med andra,varför?

Detta sänker vår självkänsla.risken är att vi inte tror att vi duger för den vi är.

Jämför dig inte med någon annan.

du är en alldeles speciell person,du är ett original.varför göra dig till en kopia av någon annan,när du kan vara det fantastisk original du är,Originalet är alltid bättre än kopian.

tänk, det enda vi människor har gemensamt är att vi är olika,och alla behövas precis som de är.

här stannar jag till nästa gång följ mig

 

dear friends, here you get some thoughts on health.

we have taught us early compared to others, why?

This lowers our self feeling. the risk is that we do not think we will do for that we are.

Do not compare yourself with anyone else.

you are a very special person, you are a Original. why make you a copy of someone else, when you can be the great Original you are, the Original is always better than the copy.

think, the only thing we humans have in common is that we are different, and everyone needed just as they are.

Here I stop next time follow me

 


Ashura

Posted by Amadou khan on October 9, 2016 at 2:15 PM Comments comments (1)

Ordet Ashura betyder den tionde på arabiska, och då syftar man på den 10:e dagen i den första islamiska månaden Muharram.

Ashura-dagen är den dag då Allah(swt) räddade profeten Mosa och hans folk från Farao. Därför fastade Mosa och hans folk den dagen för att tacka Allah(swt) , den Allsmäktige.

Att fasta under Ashura är sunnah och det är rekommenderat att fasta den. Profeten Muhammad(saw) fastade den och följeslagarna fastade den dagen också.

När profeten Muhammad (saw) kom till Madina så såg han judarna fasta denna dag. Han beordrade Muslimerna att också fasta Ashura-dagen. Han(saw) har sagt att den som fastar den dagen kommer att få sina synder för året som gått utstrukna av Allah(swt).

Sedan fastade profeten Muhammad (saw) och muslimerna den dagen som ett tack till Allah den Allsmäktige för att följa Allahs profet Mosa. När Allah (swt) sedan gjorde Ramadan till en skyldighet sade profeten Muhammad(saw): "Den som vill fasta Ashura kan fasta den. Och den som vill kan lämna den." [al-Bukhari 2001]

För att muslimerna ska skilja sig från judarna så har profeten Muhammad (saw) sagt: "Om jag lever till nästa år så ska jag också fasta den nionde", men han dog innan dess. För att vi ska få den fulla belöningen så ska vi också fasta den nionde, dvs. båda den nionde och den tionde (Ashura) i enlighet med profetens hadith.

Så mina muslimska bröder och systrar, det är eftersträvansvärt att du fastar under Ashura-dagen och även den nionde. I år (2016) inträffar Ashura på tisdagen den 11/10, så se till att fasta både den dagen och dagen innan eller dagen efter för att du ska få dina förra årets synder utstrukna av Allah(swt) insha Allah.

 

 

Assalamu alaykum dear Muslim friends here you get a little overview of the month (Ashura)

The word Ashura means tenth in Arabic, and then aimed it on the 10th day of the first Islamic month of Muharram.

Ashura Day is the day when Allah (swt) saved the Prophet Mosa and his people from the Pharaoh. Therefore fasted Mash and his people that day to thank Allah (SWT), the Almighty.

Fasting Ashura is Sunnah and it is recommended that fasting it. Prophet Muhammad (pbuh) fasted on and companions fasted on that day, too.

When the Prophet Muhammad (pbuh) came to Madina, he saw the Jews fasting on this day. He ordered the Muslims to also Fast Ashura day. He (pbuh) has said that whoever fasts the day will have their sins of the past year streaked by Allah (swt).

Since fasted Prophet Muhammad (pbuh) and the Muslims that day as a thank you to Allah Almighty to follow the prophet of Allah Mash. When Allah (swt) then made Ramadan a duty, the Prophet Muhammad (pbuh): "Whoever wants fast of Ashura, fixed it. And those who want to leave it." [Al-Bukhari 2001]

 

For Muslims to be different from the Jews as the Prophet Muhammad (pbuh) said: "If I live until next year I will also fast the ninth", but he died before that. For us to get the full reward we will also fast the ninth, ie both the ninth and tenth (Ashura) in accordance with the Prophet Hadith.

So my Muslim brothers and sisters, it is desirable that you fast during Ashura day and also the ninth. This year (2016) occurs Ashura on Tuesday 11/10, so be sure to fasting in both the day and the day before or the day after that you'll get your last year's sins streaked by Allah (swt) in sha Allah.

 


�?sikt

Posted by Amadou khan on August 3, 2016 at 3:05 PM Comments comments (0)

ÅSIKTER30 juli 2016 08:11

”Jag har rätten att bestämma över min kropp och vems hand jag vill ta på”

Vi hälsar på många olika sätt även i sekulära samhällen. Att utgå ifrån att alla hälsar genom handskakning bara för att majoriteten gör det är lite som att utgå från att alla äter kött bara för att majoriteten gör det, skriver Bahaderjon Ahunov.Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Cornelia Kellners två främsta argument för handskakning (26/7) är:

1. att majoriteten i Sverige hälsar genom handskakning och därför måste alla hälsa på samma vis

2: att det leder till särbehandling i hennes, som hon fint beskriver det, ”sekulära mångfaldssamhälle” Sverige om man undviker handskakning utifrån religiösa skäl.

Läs mer:”Jag vill inte bli påtvingad en annan människas tro i det offentliga rummet”

Låt oss titta närmare på argument ett – bara för att majoriteten gör något måste även minoriteten tvunget följa kulturen eller seden. Vi lever i ett liberalt samhälle som utgår från den individuella friheten. Jag har friheten att göra som jag vill utan att staten, kommunen eller andra individer lägger sig i så länge det inte går emot lagstiftningen. Jag har friheten att gifta mig, leva singel, vara religiös, icke religiös och till och med vara bisexuell.

Jag har rätten att bestämma över min kropp och vems hand jag vill ta på, vare sig jag gör det utifrån sekulära eller religiösa skäl. Låt oss säga att jag svurit trohetslöfte till min fru att bokstavligen talat aldrig fysiskt beröra någon annan kvinna förutom henne så långt det går. Väljer jag då att hälsa genom att lägga handen på hjärtat och inte ta i din hand så får du faktiskt respektera min frihet att inte göra det. Känner du dig kränkt av detta så är du lite för lättkränkt.

Vi hälsar på många olika sätt även i sekulära samhällen. I Frankrike kindpussas det. Att utgå ifrån att alla hälsar genom handskakning bara för att majoriteten gör det är lite som att utgå från att alla äter kött bara för att majoriteten gör det. Nej, det finns veganer och andra minoriteter i vårt sekulära samhälle som du behöver respektera även om du inte håller med.

Jämställdhet uppnås inte genom att tvinga alla att hälsa genom handskakning. Det finns fortfarande många kvinnor som har lägre lön eller som ofredas sexuellt oberoende av sättet att hälsa.

Detta leder mig till ditt andra argument om att en utebliven handskakning med motsatta könet leder till särbehandling. I vissa kulturer – exempelvis bland ortodoxa judar och en del muslimer – undviker man fysisk beröring mellan män och kvinnor utanför familjen eftersom det uppfattas som intimt. Män och kvinnor hälsar i stället på varandra 

Enligt vår grundlag har en individ rätt att öppet utöva sin religion så långt det går och inte bara inom den ”privata sfären”. Ett sekulärt samhälle innebär att man lagstiftar om lagar och regler oberoende av religion. För att citera Reinhold Fahlbeck, professor vid Lunds universitet:

”Arbetsplatser är i första hand inte arenor för religiösa manifestationer. Men religion som mänsklig rättighet har ett högt skyddsvärde och så länge det inte skapar stora problem är arbetsgivaren skyldig att underlätta för anställda att utöva sin religion.”

Det blir lättare när vi har ett sekulärt inkluderande samhälle där alla trivs. Det är viktigt att påpeka att mannen som inte fick fortsatt anställning i Helsingborgs stad endast hälsade på ett annorlunda sätt. Att bara acceptera mångfald när den överensstämmer med majoritetssamhället är hyckleri.

Jag tror inte att Helsingborgs stad och Cornelia Kellner på allvar menar att ortodoxa judar inte ska få jobba i vårt sekulära Sverige och måste lämna vissa delar av sin religion/kultur/sed för att anpassa sig till Cornelias och andras majoritetssamhälle.

De som argumenterar för att vi måste kunna beröra varandra inom vården har däremot rätt. De flesta religiösa har inga problem med beröring och förstår att läkare och andra måste kunna utföra sitt jobb. De väljer bara att hälsa på ett annorlunda sätt. Varför är det så svårt att förstå?

Bahaderjon Ahunov

Bahaderjon Ahunov är utbildad dataingenjör från Lund som brinner för mångkultur, religions- och samhällsfrågor.genom att exempelvis lägga handen på bröstet och buga lätt. Hur kan det leda till särbehandling när den religiösa regeln gäller för såväl män som kvinnor?

 


Hadith

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:50 PM Comments comments (0)

Hadith explains more

There are a variety Hadeeths which further explains the prohibition. It is eg. not only forbidden to drink alcohol. To sell, produce and buy it is also prohibited.

"Anas (ra) has reported that the Prophet Muhammad (peace) cursed ten groups of people who deal with alcohol. The extracting alcohol, the provider of the distillate, the drinking of alcohol, the carrying alcohol, the person receiving the cage to themselves , the serving of alcohol, the selling of alcohol, the money that is usually received by alcohol, those who purchase alcohol and the person receiving it bought for himself. "[Tirmidhi]

 

There is no minimum amount you can drink. All alcohol is prohibited.

 

Jabir (ra), one of the companions of the Prophet, reported that Muhammad (peace) said: "If a large amount of something will cause intoxication, then a small amount of it is prohibited." [Tirmidhi]

 

By drinking alcohol, we lose not only a good life here on earth. We lose the reward from Allah (swt) and paradise in the next life.

 

Abdullah ibn Umar reported that the Prophet (saas) said: "If someone drinking any alcoholic Allah is, not going  to accept his prayer of 40 days, but if he repents, Allah will forgive him." (Tirmidhi) The same person told me that the Prophet (saas) said: "There are three people whom Allah has forbidden paradise: the one who is dependent on alcohol, an irresponsible son and a cuckold who close their eyes to their family's honor." [Ahmed]

 

Alcohol destroys much of society. As Muslims, we should be proud that Allah (swt) has prohibited this awful drink. Allah (swt) has of course created us and knows what is good for us. We have to trust his words and follow them in all situations. If we do so, we get the good both in this life and the next, inshaAllah.

 

Sources:

Qur'an, Qur'an Translation by Mohammad Knut Bergström.

Alcohol in Islam, Dr. Ahmad Hussein Sakr.

Läkemedelsboken 99/00 issued by Apoteksbolaget.

Internal medicine, Lars Werkö others.


Hadith

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:45 PM Comments comments (0)

Haditherna förklarar mer

Det finns en mängd hadither som ytterliggare förklarar förbudet. Det är tex. inte bara förbjudet att dricka alkohol. Att sälja, tillverka och köpa den är också förbjudet.

"Anas (ra) har berättat att profeten Muhammad (saas) förbannade tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner alkohol, den som tillhandahållit destillatet, den som dricker alkohol, den som bär alkohol, den som får den buren till sig, den som serverar alkohol, den som säljer alkohol, den som brukar pengar som inkommit av alkohol, den som köper alkohol och den som får den köpt till sig."[Tirmidhi]

 

Det finns ingen minsta möjliga mängd som man kan dricka. All alkohol är förbjuden.

 

Jabir (ra), en av Profetens följeslagare, rapporterade att Muhammad (saas) sade: "Om en stor mängd av något skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet."[Tirmidhi]

 

Genom att dricka alkohol förlorar vi inte bara ett gott liv här på jorden. Vi förlorar belöning från Allah (swt) och paradiset i nästa liv.

 

Abdullah ibn Umar rapporterade att Profeten (saas) sade:"Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Allah att acceptera hans bön på 40 dagar, men om han ångrar sig, kommer Allah att förlåta honom."(Tirmidhi) Samma person berättade att Profeten (saas) sade: "Det finns tre personer för vilka Allah har förbjudit paradiset: den som är beroende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sin familjs heder."[Ahmed]

 

Alkoholen förstör mycket i samhället. Som muslimer bör vi vara stolta över att Allah (swt) har förbjudit denna avskyvärda dryck. Allah (swt) har ju skapat oss och vet vad som är bra för oss. Vi måste lita på hans ord och följa dem i alla situationer. Gör vi det så får vi det bra både i detta liv och i nästa, inshaAllah.

 

Källor:

Koranens budskap, Koranöversättning av Mohammad Knut Bergström.

Alkohol i Islam, Dr Ahmad Hussein Sakr.

Läkemedelsboken 99/00 utgiven av Apoteksbolaget.

Internmedicin, Lars Werkö mfl.


koran,s ban

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:40 PM Comments comments (0)

Koran's ban

In the Quran, there are three verses that forbid alcohol:

 

"They ask you concerning wine and gambling. Say:" It is great sin in both, but also something that can profit, for men. The evil it causes are greater than the benefits they can get. "

 

(Quran 2: 219)

This verse announces that it may be perceived as a positive alcohol can never outweigh the evil that the consumption of alcohol means.

 

"O you who believe! Do not go to prayer if you are in stupor, but wait until you know what you are saying."

 

(Quran 4:43)

Here we are asked by Allah (swt) will never ask when we are drunk. This means in practice a ban on alcohol because it is obligatory to pray five times a day.

 

"Believers, wine and gambling money, all the pagan customs and divination is none other than the devil's shameful edict. Stay away from all that, for it to go well in the hands. The devil wants through intoxicants and gambling cause enmity and hatred between you and make you forget about Allah and from prayer. Will not you stop all this. "

 

(Quran 5: 90-91)

These verses are most clearly forbids alcohol. It is said that the verses were revealed in the above order, and when the latter came the Muslims had built a strong faith and morals. They poured therefore immediately put out all alcohol, as they could find, in the gutter.Rss_feed