SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

Hadith

Posted by Amadou khan on June 15, 2016 at 1:45 PM Comments comments (0)


Assalam dear friends i hope you who is a Muslim have the patience during those long days of fasting may Allah reward you.

day's story of our beloved Prophet (Muhammad), peace be upon him: He said: Who ever fasts during Ramadan with sincere faith and hope (of reward his past sins forgiven, and who stand up during Ramadan nights in worship , with sincere faith and hope (of reward) his past sins forgiven, and who ever is standing up in the night by (Qadar Ramadan with sincere faith and hope (of reward) his past sins forgiven.

Sincerely

your friend

A.K.

Assalam kära vänner hoppas du som är moslimer har tålamodet under dessa långa dagar med fastandet må Allah belöna er.

dagen,s berättelse av vår kära Profet (Muhammad) frid vare med honom är: Han sa: Den som fastar under Ramadan med uppriktig tro och hopp (på belöning= får sina tidigare synder förlåtna,och den som står upp under Ramadan nätter i dyrkan, med uppriktig tro och hopp (på belöning) får sina tidigare synder förlåtna,och den som står upp i natten av (qadar under Ramadan med uppriktig tro och hopp(på belöning) får sina tidigare synder förlåtna.

mvh

Er vän

A.k


om Shaaban månaden

Posted by Amadou khan on May 15, 2016 at 2:10 PM Comments comments (0)

Assalamu alaykum

Dear Muslim friends

Remember to

Today 160508 is one of the month Shaaban if it becomes 29 days on Monday, June 6 will be the first Ramadhan inshaAllah but if Shaaban will be 30 days of the Ramadhan will be on Tuesday, June 7 inshaAllah

 

   As usual, there are some groups who say that you should do more ibada or special prayer or indicated by the du'aa and it is important that you should know if there is any evidence for their claim?

 

Among the Bidaa is

-Al-Alfia prayer صلاة الألفية

This is a special salat performed in the middle of Shaaban at night and Ibnul qaym rahimahullah said that this assertion has been found after 400 years after Islam and who have find on this Bidaa called inb Abi al hamraa year 448 this man had a fine voice and he started doing this salat alone in the Al-Aqsa mosque and someone saw him do this prayer, he went and stood on the right side of him and came and stood beside the other until the man was a long line who prayed behind him

and this prayer is a special prayer that is said that it is related by Ali rathyallahu pleased with him and it is a lie which said that there is a hadith

 

The Prophet (s) said to Ali: ya ali who asks a hundred rakáa in the middle of Shaaban at night and reading the Fatiha and Qul huallah in each rakáa 10 assets if he prays to Allah to get his way when he gets it .. ibntaymia rahimmahullah says there is no evidence from anyone who has said that why this is fake

 

There are those who claim that mid-Sha'ban is Laylatul Qadir but they have no evidence because the evidence is that layltul Qadir is the Ramadan month dedicated the last 10 days

 

To do something special during Sha'ban is no evidence that it did during Ragab

 

There's this authentic hadith related by Osama bin Zayd (rathyallahu anhu) who said to the Prophet (S): I see that you are fasting more days of Shaaban in comparison with the other months? then replied the Prophet (s): One forgets this month that lies between Ragab and Ramadan in this month our deeds be lifted up to God because I wanted my works will be lifted up when I am fasting

 

Aysha (r) said that the Prophet (s) used to fast more in Sha'ban month, but he has not advised the Muslims to do it either

If you wanted to fast you can .


om Shaaban månaden

Posted by Amadou khan on May 15, 2016 at 1:50 PM Comments comments (0)

 

Assalamu alaykum

Kära Muslimska vänner

Kom ihåg att

Idag 160508 är 1 av månaden shaaban om den blir 29 dagar måndagen den 6:e Juni blir första ramadhan inshaallah men om shaaban blir 30 dagar då i Ramadhan blir det på tisdag den 7:e Juni inshaallah

 

som vanligt det finns vissa grupper som säger att man ska göra mer ibada eller speciella bön eller duáa och det är viktigt att man ska veta om det finns något bevis för deras påstående ?

 

Bland de bidáa är

-Al-alfia bönen صلاة الألفية

detta är ett speciellt salat som utförs på mitten av shaában på natten och ibnul qaym rahimahullah sa: att denna påståendet har man hittat på efter 400 år efter islam och den som har hitta på denna bidáa heter inb abi al hamraa år 448 denna man hade ett fint röst och han började göra denna salat ensam i Al-Aqsa moskén och någon såg honom göra detta bön gick han och stod på höger sidan av honom och kom en till och stod bredvid den andra manen tills blev en lång rad som bad bakom honom

och detta bön är ett speciellt bön som påstås att det är relaterat av Ali rathyallahu anhu och det är lögn som sägs att det är en hadith

 

Att profeten (s) sa till Ali : ya ali den som ber hundra rakáa i mitten av shaában på natten och man läser fatiha och Qul huallah i varje rakáa 10 gångar om han ber till Allah att få som han vill då får han det .. ibntaymia rahimmahullah säger att det finns inga bevis från någon som har sagt det därför det här är påhittat

 

Det finns de som påstår att mitten av sha´ban är laylatul qadir men de har inga bevis eftersom beviset finns att layltul qadir är i Ramadan månad särskild de sista 10 dagarna

 

Att göra något speciellt under sha´ban finns inga bevis för det som man gjorde under ragab

 

Det finns denna autentiska hadith som är relaterade av Usama bin zayd (rathyallahu anhu) som sa till profeten (S) : att jag ser dig att du fastar mer dagar i shaában i jämförelse med de andra månader ? då svarade profeten(s) :Man glömmer denna månad som ligger mellan ragab och ramathan och i denna månad våra gärningar lyftas upp till Allah därför ville jag att mina gärningar lyftas upp när jag är fastande

 

Aysha (r) sagt också att profeten(s) brukade fasta mer i sha´ban månad men han har inte rekommenderat muslimerna att göra det heller

Om man ville fasta det kan man men inte kombinera mad att fastan har med månaden shaaban att göra för att inte bli vana wallahu aalam

 


Fasta

Posted by Amadou khan on May 14, 2016 at 2:25 PM Comments comments (0)

Asalamu Alykum wr.

kära Muslimer bröder och systrar Jag ville bara påminna er inshaa Allah !!! Om ni vill fasta tre dagarna i sha'ban 13/14 och 15 !!! första dagen

börjar : 20/5 21/5 22/5 Maj

Fredag ,lördag och Söndag .

må Allah acceptera vår fastan Amin.

mvh

Er vän

A.khan

Asalamu Alykum wr.

Dear Muslim brothers and sisters, I just wanted to remind you inshaa Allah !!! If you want to fast three days of Sha'ban 13/14 and 15 !!! first day

starts: 20/5 21/5 22/5 May

Friday, Saturday and Sunday.

May Allah accept our fasting Amin.

Sincerely

your friend

A.khan


Etikett gentemot föräldrarna

Posted by Amadou khan on January 8, 2016 at 2:15 PM Comments comments (0)

Hej kära vänner välkomna till fortsättningen (Etikett gentemot föräldrarna)

 

7- Le mot dem och be dem om förlåtelse.

 

8-Bli inte irriterad och trött på vad de pratar om för dig.

 

9-Säg aldrig usch till dina föräldrar. Försök alltid att göra så att de är nöjda och glada.

 

10-Undvik att störa dem när de sover eller vilar. Knacka på dörren innan du går in till dem och gå inte in innan du får lov.

 

11-Lyssna till dem och avbryt inte dem när de talar. Genom att inte avbryta dem visar du respekt.

 

12- Lägg aldrig fötterna på bordet, soffan eller på stolen när du sitter med dina föräldrar.

fortsättningen följer

ha en bra helg.
Hello dear friends, welcome to continue (label towards their parents)

 

  7- Smile at them and ask them for forgiveness.

 

   8 Do not be annoyed and tired of what they're talking about you.

 

   9 Never say ugh to your parents. Always try to do so they are happy and satisfied.

 

   10 Avoid disturbing them while sleeping or resting. Knock on the door before you go in to them, and do not enter before you are allowed.

 

   11 Listen to them and do not interrupt them when they speak. By not interrupting them, you show respect.

 

  12 Never put your feet on the table, couch or chair when you sit with your parents.

continue following

have a good weekend.

 


fasta

Posted by Amadou khan on December 24, 2015 at 3:35 PM Comments comments (0)
Asalamu Alykum wr.

Kära vänner

Jag vill bara påminna er inshaa Allah !!! Om ni vill fasta de tre dagarna 13/14 och 15 !!! första dagen

börjar på torsdag fredag och lördag.

Tack för vänskapet

Assalamu Alaikum wr.

Dear friends

I just want to remind you inshaa Allah !!! If you want to fast thoese three days 13/14 and 15 !!! first day

begin on Thursday, Friday and Saturday.

Thanks for the friend's cape


Organdonation i Islam

Posted by Amadou khan on November 12, 2015 at 2:20 PM Comments comments (0)


107 690: Reign of organdonation

Fråga: Är det tillåtet i islamisk lag donera organ i kroppen vid döden för alla som är i behov?

Tack gode Gud

I sitt svar på fråga nummer: (49711), benägna att säga tillåtligheten av organdonation, om donationen inte ledde till döden av dess ägare.

Vi citerar här bekräftar tidigare fatwa från den islamiska Fiqh Academy of Organisationen för den islamiska konferensen resolutioner har det släppts efter långa forskning från en grupp av forskare och läkare, specialister, och vi passerar den här för längden på medicinska fördelar och legitimitet.

Enligt resolution nr (26) om den person som åtnjuter kroppen av en annan människa, vare sig han är levande eller döda:

"Den islamiska Fiqh rådets möte i det fjärde mötet i konferensen i Jeddah i Saudi Arabien, 18-23 Safar 1408 AH motsvarande 06-11 februari (februari) 1988, efter att ha studerat juridik och medicinsk forskning lades fram för rådet, om frågan om mänsklig användning av medlemmarna i kroppen en annan människa, död eller levande.

Mot bakgrund av de diskussioner som uppmärksammade att detta ämne är en verklighet som införts av de vetenskapliga och medicinska framsteg, och verkade användbara positiva resultat, och spåren ofta psykologiska och sociala skador som orsakats av övningen utan begränsningar legitimitet kontroller som upprätthålls av den mänskliga värdigheten, med insikten av syftena med islamisk lag för att säkerställa förverkligandet av alla som är bra och ett bestämmande inflytande för den enskilde och gruppen, och uppmanar till samarbete, medkänsla och altruism.

Efter inventeringen av detta ämne i de punkter där befriade i fråga och regleras enligt underavdelningar och manifestationer och situationer som varierar beroende på hennes omdöme.

Han beslutade följande:

När det gäller definition och division:

Först, här är avsedd medlem, någon del av en person, av vävnader och celler och blod och liknande, Kqrnah öga, oavsett om den är ansluten till, eller har separerats.

För det andra, vars användning är i fråga är en förmån som kallas av behovet att hålla mottagaren av livet, eller för att upprätthålla grundläggande funktion av kroppens funktioner: till exempel synen och liknande, för att vara förmånstagare vars liv är rättsligt skyddad.

Tredje, användning av dessa bilder är indelade i följande avsnitt:

1. överföring organ från en levande.

2. transplantera ett organ från en död.

3. transport av embryon.

Första bilden: en transplantation av ett organ från en levande, bland annat följande fall:

- Listor överföring av kroppen från en plats till en annan plats i samma kropp, såsom transplantation hud, brosk, ben, vener och blod och liknande.

- Listor överföring av kroppen av en levande person till kroppen av en annan människa, är uppdelad listor i detta fall vad som liv beror och inte stoppa den:

När det gäller vad som liv beror, kan det vara en individ, och kan vara icke-individ, den tidigare såsom hjärta, lever, och den andra Kalklah och lungor.

När det gäller vad det slutar inte livet, det finns några som styr grundläggande funktioner i kroppen och vissa som inte gör det.

Och en del av det förnyas automatiskt som blod, och en del av det inte förnyas, och en del av det har en inverkan på släktforskning och kulturarv, offentlig och personlig, Kal_khasah och äggstocksceller i nervsystemet, och en del av det har inte någon sådan effekt av det.

Andra bilden: en transplantation av ett organ från en död person:

Det noteras att döden involverar två fall:

Det första fallet: död hjärnan sysslolöshet av alla dess funktioner upphör helt och oåterkalleligt medicinskt.

Andra fall: hjärtat och andningen upphör helt och kan inte föras tillbaka medicinskt har det beaktas i båda fallen föreningens beslut vid sitt tredje möte.

Den tredje kategorin, som är transport av embryon, och använt sig av dem i tre fall:

1. det gäller embryon som automatiskt kommer att falla.

2. Status embryon som faller medicinska eller brotts faktor.

3. fall Allqaih utanför livmodern.

När det gäller rättsliga bestämmelser:

Första:

Tillåtet att transplantera ett organ från platsen av den mänskliga kroppen till en annan del av sin kropp, med hänsyn till att säkerställa att de förväntade fördelarna med denna process den mest sannolika för den resulterande skadan, och förutsatt att det är att hitta en medlem saknas, eller att återbildas eller uppgift som honom, eller för att reparera defekten, eller ta bort en missbildning som orsakar personen psykisk eller fysisk skada.

Andra:

Listor kan överföras från kroppen av en man att kroppen av en annan människa, oavsett om denna användare förnyas automatiskt, såsom blod, hud, och ta hänsyn till det faktum att kravet på fullständig civil Albazl och kontrollera de villkor som anses legitimt.

Tredje:

Kan vara en del av nyttan av den ledamot som utrotas från kroppen vid sjukdom till någon annan, som att ta hornhinnan i det mänskliga ögat har tagits bort på grund av sjukdom.

Fjärde:

Den förbjuder överföringsorganet som livet beror såsom hjärtat av en levande person till en annan människa.

Femte:

Den förbjuder överföring av en medlem av en levande person avlägsnande kan orsaka en viktig funktion i sitt liv och att säkerheten för livets ursprung inte stoppa dem: till exempel transhornhinnor av båda, men om han stör transportdelen av kärnverksamheten, föremål för ytterligare forskning och anser också kommer i åttonde stycket.

Sjätte:

Kan flytta organ från en död person till en levande person vars liv på medlemmen eller säkerheten för grundfunktioner är beroende av det, förutsatt att det godkänna den avlidnes före sin död eller hans arvingar efter hans död, eller godkännas väktare muslimerna att den avlidne var oidentifierade eller han har inga arvingar.

Sjunde:

 


bön/ pray

Posted by Amadou khan on October 26, 2015 at 2:15 PM Comments comments (0)

Jag ber till Allah, att ge fred till världens barn och skydda dem mot alla som skadar dem.

jag ber dig att stoppa dem som handlar med barn och angriper värnlöst barn- stoppa dem vår Herre Amen.I pray to Allah to give peace to the world's children and protect them against all harms them.

I ask you to stop them dealing with children and attacking the defenseless child to stop them, our Lord, Amen.


Muharram månaden(month)

Posted by Amadou khan on October 18, 2015 at 9:30 PM Comments comments (1)

Assalamu alaykum

Angående månaden muharram profeten salallahu alayhi wassalam säger : den bästa fastan efter ramadhan är månaden muharram och den bästa salat efter de obligatoriska salat är natt bönen

 

 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ". أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم

 

 

كما يستحب صوم يوم عاشوراء مع تاسوعاء، أو صوم عاشوراء مع يوم قبله ويوم بعده أو الاكتفاء به وبيوم قبله أو به وبيوم بعده مخالفة لليهود، ويجزئ صومه منفرداً.

 

 

(سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله

 

Han sa om jag lever nästa år då ska jag fasta den nionde och tionde . För att skilja sig från judarna därför (ulama allså lärda) säger att man ska fasta nionde och tionde eller tionde och elfte eller alla tre dagar eller bara tionde om man kan inte andra dagar och belöningen är som profeten salallahualyhi wassalam säger: att jag ber Allah att han ska sudda bort föregående synder som har begått i förra året .

passa på och fasta de dagarna .Lördagen den 24:e är den 10:e muharram eftersom 1-muharram var på Torsdag

 

Ibn taymia (r) säger att judarna firar denna dag och fastar och shiia slår sig , gråter och sörjer men vi muslimer fastar denna dag så vi ska inte fira eller gråta.