SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

Om Sigarett

Posted by Amadou khan on April 2, 2017 at 4:55 PM

 

Hej kära vänner

hoppas ni har haft underbart helg

idag tänkte jag ge er lite råd detta handlar om faran om sigarett rökning

Enligt Gud sigarett klassas som onda handling och du skadar dig, förstör ditt hälsa är till och med Canser framkallande,Gud tillåter oss använda det som är bra för vår liv ,inte det som är dålig, därför säger Allah i koranen kapitel 5 vers nr::5] Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er .

och kapitel 2 vers nr:195 låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Kapitel: [7: vers nr:157] som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet; och han skall anbefalla dem det som är rätt och förbjuda dem det som är orätt och förklara tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt och befria dem från deras bördor och lösa dem från de bojor som har bundit dem.

så snälla kära rökare sluta skada dig.

mvh

er omtänksam vänn

 

Hello dear friends

hope you had wonderful weekend

today I give you some advice, this is about the dangers of smoking Cigarett

According to God cigarett classed as evil act and injury from ruining your health is even Canser provoking, God allows us to use what is good for our life, not that bad because Allah says in the Holy Quran Chapter 5 Verse No :: 5 ] This day is all good, healthy foods become lawful for you.

 

and Chapter 2, Verse No: 195 Let not your own hands contribute to your destruction. And do good - for God loves those who do good and right.

Chapter: [7: verse NO: 157] which follow the Messenger, the unlearned prophet they find described in their own [writings], in Tora that is with them; and he will commend them what is right and forbid them that which is wrong and explain permissible for them all good and useful things and unlawful all that is evil and harmful, and relieve them of their burdens and solve them from the shackles that have bound them .

so please dear stop smoking to harm you.

Sincerely

s caring frien

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments