SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

Etikett gentemot föräldrarna

Posted by Amadou khan on January 8, 2016 at 2:15 PM

Hej kära vänner välkomna till fortsättningen (Etikett gentemot föräldrarna)

 

7- Le mot dem och be dem om förlåtelse.

 

8-Bli inte irriterad och trött på vad de pratar om för dig.

 

9-Säg aldrig usch till dina föräldrar. Försök alltid att göra så att de är nöjda och glada.

 

10-Undvik att störa dem när de sover eller vilar. Knacka på dörren innan du går in till dem och gå inte in innan du får lov.

 

11-Lyssna till dem och avbryt inte dem när de talar. Genom att inte avbryta dem visar du respekt.

 

12- Lägg aldrig fötterna på bordet, soffan eller på stolen när du sitter med dina föräldrar.

fortsättningen följer

ha en bra helg.
Hello dear friends, welcome to continue (label towards their parents)

 

  7- Smile at them and ask them for forgiveness.

 

   8 Do not be annoyed and tired of what they're talking about you.

 

   9 Never say ugh to your parents. Always try to do so they are happy and satisfied.

 

   10 Avoid disturbing them while sleeping or resting. Knock on the door before you go in to them, and do not enter before you are allowed.

 

   11 Listen to them and do not interrupt them when they speak. By not interrupting them, you show respect.

 

  12 Never put your feet on the table, couch or chair when you sit with your parents.

continue following

have a good weekend.

 


Categories: Imam Khan

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments