SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Nyheter/Blog Post New Entry

Hadith

Posted by Amadou khan on June 20, 2016 at 1:45 PM

Haditherna förklarar mer

Det finns en mängd hadither som ytterliggare förklarar förbudet. Det är tex. inte bara förbjudet att dricka alkohol. Att sälja, tillverka och köpa den är också förbjudet.

"Anas (ra) har berättat att profeten Muhammad (saas) förbannade tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner alkohol, den som tillhandahållit destillatet, den som dricker alkohol, den som bär alkohol, den som får den buren till sig, den som serverar alkohol, den som säljer alkohol, den som brukar pengar som inkommit av alkohol, den som köper alkohol och den som får den köpt till sig."[Tirmidhi]

 

Det finns ingen minsta möjliga mängd som man kan dricka. All alkohol är förbjuden.

 

Jabir (ra), en av Profetens följeslagare, rapporterade att Muhammad (saas) sade: "Om en stor mängd av något skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet."[Tirmidhi]

 

Genom att dricka alkohol förlorar vi inte bara ett gott liv här på jorden. Vi förlorar belöning från Allah (swt) och paradiset i nästa liv.

 

Abdullah ibn Umar rapporterade att Profeten (saas) sade:"Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Allah att acceptera hans bön på 40 dagar, men om han ångrar sig, kommer Allah att förlåta honom."(Tirmidhi) Samma person berättade att Profeten (saas) sade: "Det finns tre personer för vilka Allah har förbjudit paradiset: den som är beroende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sin familjs heder."[Ahmed]

 

Alkoholen förstör mycket i samhället. Som muslimer bör vi vara stolta över att Allah (swt) har förbjudit denna avskyvärda dryck. Allah (swt) har ju skapat oss och vet vad som är bra för oss. Vi måste lita på hans ord och följa dem i alla situationer. Gör vi det så får vi det bra både i detta liv och i nästa, inshaAllah.

 

Källor:

Koranens budskap, Koranöversättning av Mohammad Knut Bergström.

Alkohol i Islam, Dr Ahmad Hussein Sakr.

Läkemedelsboken 99/00 utgiven av Apoteksbolaget.

Internmedicin, Lars Werkö mfl.


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments