SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Bidragsformer

Statligt stöd till trossamfund kan utgå i tre bidragsformer
- Organisationsbidrag,
- Verksamhetsbidrag - till teologiska högskolor och till andlig vård inom sjukvården
- Projektbidrag, vilket i sin tur är indelat i
     Lokalbidrag och bidrag till anpassning av lokaler till personer med funktionsnedsättning
     Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder, sista ansökningsdag 30 sep
     Etableringsbidrag
     Särskilt utbildningsbidrag  

Bidragsberättigade trossamfund länk