SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Ansökan om etableringsbidrag,  Sista ansökningsdag 30 /9.

Etableringsbidrag (30 sep)
"Etableringsbidrag får sökas av bidragsberättigat trossamfund som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare.....kan lämnas under högst tre år ....till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en ny central eller lokal verksamhet...Etableringsbidraget är avsett för projekt som riktas till personer som är folkbokförda i Sverige." - utdrag från Regelverk/tillämpningsföreskrifter    länk