SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Vad är moskéavgiften?  
Moskéavgiften är en avgift som är frivillig för alla individer som vill stödja Svensk senegambisk trossamfund  i Sverige (SSGT). Innan år 2000, då staten och Svenska kyrkan skiljdes åt, kallades moskéavgiften för kyrkoskatten. Moskéavgiften uppgår till 1 % av din inkomst av tjänst eller pension. Den exakta moskéavgiften till (SSGT) beror på hur hög din inkomst är och justeras från år till år. 
 
Vad innebär det att (SSGT) får skatteuppbördshjälp av staten? 
 
Alla som finns i vårt register, som fyllt 18 år och har beskattningsbar inkomst av tjänst, samt är folkbokförda i Sverige och har fyllt i ”medgivande” blanketten betalar sin moskéavgift genom att den dras månatligen från inkomsten, precis som den vanliga skatten. Detta framgår på den deklarationsblankett som alla skattepliktiga medborgare får sig tillsända av Skattemyndigheten i mars/april varje år. Skatteverket kommer att administrera avgiften, det vill säga sköta beräkning, debitering och redovisning. 
 
 
Vad går moskéavgiften till? 
 
Moskéavgiften gör det möjligt för oss att få en stabil ekonomi och den går till församlingar och nationell religiös verksamhet. Det finns många olika uppgifter som vi har gemensamt ansvar för och många uppgifter som en församling inte klarar av att sköta själv. Dessa uppgifter – såsom firande av högtider, imamlöner, hyror, underhåll av byggnader och aktiviteter – får vi tillsammans dela ansvaret för. 
Moskéavgiften används också för att bygga moskéer och samlingslokaler samt avlöna imamer och predikanter. Dessutom ges anslag till biståndsorganisationen. 
 
Hur gör jag för att ge moskéavgift till min församling?  
Fyll i Medgivande för moskéavgift och skicka in den till (SSGT).  Medgivande blanketten finns i vår hemsida också www.ssgts.info
 Adress: svensk senegambisk trossamfund
Box 60,19522 Märsta
Vilken församling kan få min moskéavgift?  
Den församling som du tillhör eller är aktiv i, och den anslutit sig till trossamfundet (SSGT).  
Hur hög är moskéavgiften i SSGT?  
Moskéavgiften uppgår till 1 % av din beskattningsbara inkomst. Varje år redovisas given summa i slutskattebeskedet.  
 
Hur fördelas pengarna från moskéavgiften?  
 
När pengarna för moskéavgiften kommer från Skattemyndigheten sker först en avräkning för den administrativa hanteringen, bland annat med registersystem och informationsinsats riktad till församlingar och medlemmar samt en avräkning för avgiften till Skatteverket (21 kronor per medgivande). Därefter sker en fördelning. 
Vem får reda på vart jag ger min moskéavgift?  
SSGT,s  personal har tystnadsplikt. Skattemyndigheterna har 70 års sekretess på uppgiften om vilket trossamfund du stöder. 
Måste jag vara medlem i (SSGT) för att kunna bidra med min moskéavgift?  
Nej, det spelar ingen roll om du är medlem i (SSGT) någon annat samfund eller inte är medlem i något samfund över huvudtaget. Du kan ändå välja att ge moskéavgift till (SSGT), och kan självklart även välja vilken lokal församling som eventuellt skall stödjas(SSGT)
Hur överförs moskéavgiften?  
För närvarande sker det via Islamiska kultur center unionen (IKUS)
Eftersom vi samarbetar med de under de första fem åren sedan när  man är självständig då kommer
Överföringen sker automatiskt genom Skatteverket.  
Kan jag ångra mig?  
Ja, men ditt beslut gäller ett år i taget. Ändringar ska meddelas senast 31 oktober året innan moskéavgiften ges till (SSGT). 
Vad är ”begravningsavgiften”?  
Begravningsavgiften är en obligatorisk avgift som alla svenska medborgare betalar, oavsett eventuell församlingstillhörighet. Den är 0,246 % av inkomst av tjänst (i Stockholm är den 0,75%). 
Begravningsavgiften bekostar och ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet, lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni om så önskas samt skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor.