SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Historia:

Svensk Senegambisk Trossamfund, nedan kallad SSGT bildades år 2015 . . Detta är ett Islamiskt trossamfund som består av senegambier och andra muslimer i Sverige organiserade i församlingar. Med församling menas organisation registrerad i Sverige, i enlighet med svenskt lagstiftning och bestämmelser i dessa Stadgar.

 SSGT har idag över 6000 medlemmar med 7 olika föreningsförsamlingar runt omkring i sverige, till exempel ,Malmö Stockholm och Göteborg som bedriver sina verksamheter enligt Koranen och Sunna (profet Muhammeds liv,(S.A.W),


 • Vision:

SSGT betraktar alla människor som en enda enhet, trots dess olikheter i raser, religiösövertygelse och språk och strävar efter ett mångkulturellt samhälle som är byggd på hörnstenarna människolika värden, jämställdhet, respekt, tolerans, ömsesidig integration, objektivitet och välfärd.

Trossamfundet arbetar mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering , respekt och närmande mellan folken. Således ser SSGT att det mänskliga brödraskapet är ett heligt förbund som överträffar allt vad rasåtskillnad och dylikt betyder.

 • Målsättning:

SSGT

 1. bilda islamiska församlingar i Sverige,
 2. stärka sitt eget ekonomisk välstånd,
 3. organisera barnundervisningar,
 4. Att ha egen moské och koranprofil som muslimsktrossamfund.
 5. organisera fredagsbön, fastemånadensbön, högtidsbön, begravningsbön, islamiska vigslar, dop och andra religiösa aktiviteter,
 6. organisera islamiska presentationer och föreläsningar,
 7. ge ut och distribuera islamisk litteratur,
 8. tar hand om religiösa personalfrågor,
 9. verkställa beslut och riktlinjer från SSGT
 10. organisera hajj och umra (pilgrimsresor) till Saudi Arabien,
 11. samarbeta med myndigheter och andra trossamfund i Sverige och
 12. organisera andra aktiviteter som gagnar muslimernas religiösa, kulturella, utbildnings, sociala och ekonomiska intressen.
 13. Brott förebyggande i vårt samhälle
 14. Att hjälpa brottslingar i sin rehabiliteringsprocess
 15. Att integrera medlemmarna i det svenska samhället.

Adress: Svensk senegambisk trossamfund   Box 60  19522  Märsta
Besöksadress : Fryksdalsbacken 12-14 10064 Farsta
Kontonummer: 5203-1051938
Swish: 1236664205
Organisationsnummer : 2520048592