SSGT

Svensk Senegambisk Trossamfund

Click here to edit subtitle

Ansökan om organisationsbidrag

Organisationsbidrag,

Kan endast sökas av bidragsberättigade samfund/riksorganisation
"Organisationsbidrag kan sökas för lokal och central verksamhet till trossamfund och församlingar för att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Som lokal verksamhet räknas t.ex. guds-tjänster, att ge själavård eller att bedriva undervisning och omsorg i församling." - utdrag från Regelverk/ tillämpningsföreskrifter   länk


Ladda ned